Det er flere store, flotte gamle trær i Sandvika som er med på å prege bybildet.

Avdeling Park, landbruk, natur og kulturvern forvalter kommunens grønne områder og alle kommunens trær i sentrumsområder. Når det gjelder gamle trær, prøver kommunen å gi trærne best mulig pleie og bruker spesialister, arborister, for å få det til.

To 100 år gamle trær i Rådhusparken, en spisslønn og en alm, blir i disse dager beskåret og det settes opp avlastningsstag. Det er fleksible stropper som holder krona og greiner på plass, slik at de ikke knekker, forteller Torbjørn Hansen, parkforvalter i Bærum kommune.

- Slike tiltak kan forlenge levealderen med 20-30 år på disse flotte trærne, sier Hansen.

Torbjørn Hansen og Ingvild Mathisen, parkforvaltere i Bærum kommune
Torbjørn Hansen og Ingvild Mathisen, parkforvaltere i Bærum kommune.

Andre trær blir av forskjellige grunner borte. Det kan være sykdom, utbygging eller att de har nådd sin naturlige levealder.   

En gammel kjempe må beskjæres kraftig

Det står en stor gammel spisslønn i Løkkåsveien som er i dårlig forfatning. Bærum kommune har fått laget to tilstandsrapporter for treet. Disse konkluderer med att treet er svagt og at kommunen står ovenfor to valg: ta ned hele treet eller beskjære krona kraftig.

Kommunen besluttet at det var best å fjerne treet, men har nå vurdert saken på nytt.

- Kommunen fikk sterke reaksjoner på at treet skulle felles. Vi har etter en ny gjennomgang av saken konkludert med å la treet stå, men at det blir beskåret på en slik måte at det ikke er fare for at store greiner faller ned, sier Hansen.

Treet vil miste sin naturlige form og utrykk som det har i dag. Planen er å få utført arbeidet før jul.

Spisslønn i Løkkeåsen