Bærum kommunes fasttelefoner vil være utilgjengelige 15. september i perioden 05.00-08.30.

Den 15. september kl 05.00 vil fastnettet til Bærum kommune bli flyttet fra Telenor til Telia. Overgangen vil ta ca. tre timer. 

Nettet er i forkant blitt testet så man vet at alt virker som det skal. Antatt nedetid er beregnet til ca. 3 timer. I praksis betyr det at alle linjer inn og ut av kommunen vil være nede. Internt (siste 4 siffer) vil samtalene gå som normalt og mobilnettet vil ikke være påvirket.

Det ikke er mulig å eliminere all risiko, men teknikere i alle ender vil være klare for å gjøre eventuelle feilrettinger fortløpende.