Planforslag med nye skisser av den nye kommunegården i Sandvika er oversendt for behandling i Bærum kommune. De nye tegningene ivaretar de opprinnelige reguleringsbestemmelsene på en bedre måte enn tidligere forslag.

Bærum kommunale pensjonskasse har sendt inn plansak for ny kommunegård, med sikte på førstegangsbehandling i planutvalget før jul.

I det nye forslaget har Pilot arkitekter tatt hensyn til innspill som kom etter det første forslaget, slik at de er mer i tråd med byggets opprinnelige intensjon. Byggets høyde er redusert ved at tekniske rom på tak er trukket innover på taket. Utformingen er justert for å imøtekomme forholdet til rådhuset. Skråveggen mot rådhuset er beholdt og innbyggingen av glassfasaden mot rådhuset er justert slik at den blir mer i tråd med opprinnelig utforming.

– Bærum kommune – som klimaklok kommune – ønsker et bygg med svært høy miljøstandard. Derfor sikter vi høyt og ønsker et bygg som tilfredsstiller kravene til BREEAM outstanding. Dette stiller høye krav til fasadene, og dagens fasader vil ikke kunne oppfylle disse kravene, sier Bente Rudrud Herdlevær, Kommunaldirektør for organisasjon, styring og utvikling i Bærum kommune.

Dagslys for gode arbeidsforhold

Dagslys og utsyn er viktig for trivsel og produktivitet, samtidig som det er et krav i arbeidsmiljøloven. Bruken av glass og store vindusflater er vesentlig for å kunne skape gode lys- og arbeidsforhold for kommunens ansatte.

– Kommunen ønsker også å utnytte arealene på en best mulig måte, både for å samle mange av våre medarbeidere under ett tak, og for å gi muligheter for et samlingspunkt for Bærums innbyggere. Dessuten er effektiv bruk av arealer både klimaklokt og økonomisk, sier Herdlevær.

For å bedre arealutnyttelsen ønsker kommunen å bygge inn arealene utenfor den nåværende kantinen og etablere et bygulv for bærumssamfunnet.

Arealøkningen og endringene i fasadene, med mer dagslys, vil gi plass til langt flere arbeidsplasser enn i dag. Fra om lag å huse 700 ansatte tidligere, til mulighet for å huse opp mot 1300 i den nye kommunegården.

Bygget vil etter den justerte planen stå ferdig i løpet av 2022.

Foreløpige tegninger til ny kommunegård
Foreløpige tegninger til ny kommunegård