Bærum kommune inviterer til seminaret «Planfagets historiske trender og noen frempek» torsdag 5. mars 2020, fra kl. 14.00.

Velkommen til seminar torsdag 5. mars kl. 14–16 i Formannskapssalen, Bærum rådhus. Det er åpent for mingling og enkel servering fra kl. 13.30. 

Program

Velkommen!

  • v/ kommunedirektør Erik Kjeldstadli.

Planlegging de siste 30 år – kontinuitet og brudd.

  • kommunaldirektør Arthur Wøhni

Tre perspektiver på byplanlegging

  • Tidligere etatsdirektør Ellen de Vibe, Plan- og bygningsetaten i Oslo
  • seniorplanlegger Erik Plathe, Asplan Viak
  • ekspedisjonssjef Jarle Jensen, Planavdelingen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Møteleder er plansjef Jannike Hovland, Bærum kommune.

Påmelding til lisa.bang@baerum.kommune.no

Skissebilde for konferanse/seminar som illustrerer Bærum