Hvilke byggeplaner finnes i nabolaget ditt? Ny løsning gir innbyggerne mulighet for åpent innsyn i alle planer og byggesaker, og vil være et viktig hjelpemiddel for publikum, politikere og saksbehandlere. Kommunens nye kartløsning gjør at du kan klikke deg rundt og få informasjon om både pågående og avsluttede plan- og byggesaker.

Den nye løsningen som har samlet kart, dokumenter og saksgang på ett sted, gir en enkelt oversikt via et kart. Alt kan gjøres fra egen PC, nettbrett eller mobil, uten at man trenger å oppsøke eller kontakte kommunen.

 Nå kan du selv gå inn og finne alle plan- og byggesaker i et kart, se hva som skjer i ditt nærmiljø, få tilgang til dokumentene i saken og følge saksgangen, forteller overingeniør Roar Askeland i Plan- og bygningstjenesten.

 –For planer som er til høring kan du sende inn dine innspill via kartet, sier kommunalsjef for plan, kultur og miljø, Jannike Hovland.

Se løsningen her

 Løsningen er søkbar og det kan søkes på stedsnavn, matrikkelnummer og adresser mv. Via løsningen får man tilgang til eiendomsinformasjon og plan- og byggesaker med data fra både planregisteret og fra sak/arkiv. Alt er organisert utfra en kartløsning som gjør det enkelt å finne frem, og se alle plan- og byggesaker i sammenheng.

 - Bærum kommunes løsning er innovativ og nyskapende, en av de mest omfattende løsninger i kommunesektoren. I løpet av 2018 skal saker helt tilbake fra 1913 være tilgjengelig på løsningen. Det er unikt, fastslår kommunalsjef Hovland.

 Nyhetsvarsel

- Du kan abonnere på en eller flere saker som du er interessert i å følge. Hver gang det kommer inn et dokument eller kommunen sender et dokument kan du bli varslet på e-post, sier Askeland.

 – Den nye portalen for plan- og byggesaker gir innbyggerne en reel mulighet til å være informerte om alt som finnes av byggeplaner i kommunen. Det er forutsetning for å kunne engasjere seg og påvirke det som skjer rundt oss, sier varaordfører og leder for