Bærum kommune fikk 27. februar bekreftet at en person bosatt i Bærum har testet positivt på koronavirus. Vedkommende har feber, men er for øvrig i relativt god form. Vedkommende er i karantene i sitt eget hjem. Bærum kommune følger opp vedkommende, og samarbeider med nasjonale helsemyndigheter.

Den smittede kom i løpet av helgen fra Iran, og ble testet på legevakten da vedkommende fikk symptomer i går. Vedkommende har hatt begrenset kontakt med andre, og smitteoppsporing er ivaretatt.

–  Det er viktig at vi alle bidrar til å begrense smitte. Personer som har vært i områder med vedvarende smitte eller i direkte kontakt med smittede, og har symptomer på luftveisinfeksjoner eller feber må ringe fastlege eller legevakt, sier smitteoverlege Bjørg Dysthe i Bærum kommune.

Hun minner om at hyppig håndvask og at man hoster i papirlommetørkle eller albukroken er svært viktig for å redusere smitte. 

– Vi har forventet at det ville komme koronasmitte i kommunen og vi har forberedt oss i tråd med nasjonale føringer, sier smittevernoverlegen.

Kontaktperson for smittevernoverlege Bjørg Dysthe: Lisa Bang, tlf 91639380.