Bærumsskole trenger lærere. Mange bærumsskoler er i en svært presset situasjon på grunn av høyt sykefravær. Det er derfor et skrikende behov for flere lærere.

Derfor spør vi deg: Ønsker du å gå inn i et klasserom igjen? Kan dette være en interessant og spennende utfordring for deg?

Mister jeg rettighetene mine?

Nei. Du får ikke avkortning av pensjon eller AFP. Du mister ikke pensjon eller AFS.

Hva er grunnen til denne endringen?

Partene i kommunal sektor har inngått en avtale som gjelder fra og med 1. januar i år. Den fastsetter at pensjonister kan jobbe uten å få redusert pensjonen.

  • Ordningen gir anledning til at pensjonerte lærere kan jobbe i skolen uten å miste pensjon. Foreløpig gjelder ordningen ut juni 2022.

Hvilken lønn får jeg?

Lønn i ungdomsskolen er:

  • 45 min: 491,-
  • 60 min: 633,-

Lønn i barneskolen er:

  • 45 min: 420,-
  • 60 min: 567,-

Minsteprisen, som danner grunnlaget for timelønnen, er satt til 300,-.

Jeg tar utfordringen: Hvor kan jeg melde meg til tjeneste?

Ta kontakt med den skolen du kjenner til eller vil jobbe på. Her finner du en oversikt over alle grunnskolene i Bærum.