Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog ber alle – store og små – om å tenke over ordene som blir brukt i denne vanskelige situasjonen etter at 13-åringen fra Lommedalen døde.

– Jeg føler et stort ansvar for å forhindre mer ulykke og lidelse i det lille lokalsamfunnet. Nå ser vi at enkelte lar sin frustrasjon og sitt hat renne over i kommentarfeltene i mediene med sterke beskyldninger om mobbing og annet som skal ha foregått. Vi skal huske at 13-åringer er barn og det er vår oppgave å som voksne å beskytte dem. Det er barna som er hardest rammet i denne saken, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

- Derfor ber jeg alle besinne seg – vi må tenke over hva vi sier og gjør, og ta vare på hverandre. Spesielt barna. Den tragiske hendelsen preger oss alle, - men vi må ikke tillate at hatet får vokse, understreker ordføreren.

Tiltak i nærmiljøet

Bærum kommune iverksetter tiltak overfor elever, klassene og skolene, samt ansatte som er berørt. Dette dreier seg om:

  • å kartlegge og følge opp den enkelte elevs spesielle utfordringer og behov
  • å gjennomføre tiltak for å styrke det psykososiale miljøet ved skolene
  • at samarbeidet med FAU-ene prioriteres svært høyt

Kommunen mobiliserer hele sitt psykososiale team i dette arbeidet som blant annet etablerer egen bekymringstelefon for de som trenger noen å prate med i denne situasjonen.

Bærum kommune inviterer til storforeldremøte for foreldre ved aktuelle skoler i lokalene til Lommedalen kirke i morgen, onsdag 6. januar kl. 20.00.

Finne svar og iverksette løsninger

Kommunen har bedt om at det gjennomføres en gransking av saken – og vil snu hver stein i arbeidet med å bidra til å gi informasjon til politiets etterforskning.