Bærum kommune er rangert som nummer 2 i NHOs kommunekåring. Kommune- NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft.

Bærum kommune inntok 2. plassen allerede i 2010 og har beholdt denne rangeringen siden. Kommunene blir målt på basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.

- Jeg er glad og fornøyd med at Bærum er "på pallen" i Kommune-NM. Vår ambisjon er å holde oss på et høyt nivå når det gjelder attraktivitet og vekstkraft, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. 

Se NHOs Kommune-NM.