Bærum kommune kom på tredjeplass i årets utgave av NHOs Kommune-NM.

Grunnen til at Bærum holder seg på pallen er blant annet høy skår på privat sysselsetting, antall sysselsatte med teknisk og naturvitenskapelig utdanning og høy kompetanse.

- Det er veldig motiverende og inspirerende å være på pallen over flere år, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. - Vi er opptatt av å være en god kommune, med gode barnehager, gode skoler og det skal være attraktivt å etablere seg her, legger hun til.

I fjor inntok Bærum førsteplassen i Kommune-NM. Når kommunen nå rykker ned to plasser skyldes det blant annet mindre nettotilflytting enn tidligere. Kommunen ligger relativt lavt på andel unge arbeidstakere mellom 25-35 år, og andelen med bestått fagprøve.

- Vi ønsker flere unge hit til Bærum, og det er sentralt i vårt arbeid med utvikling av Sandvika, Fornebu og Bekkestua, sier ordføreren.