På grunn av en pumpesvikt natt til tirsdag har noe overflatevann og kloakk rent ut i Skallumdammen på Bekkestua. Det er ikke snakk om store mengder som har rent ut i dammen. Vann og avløp var på stedet med sugebil tirsdag morgen.