I mars innføres en ny ordning på gjenbruksstasjonene i Oslo kommune. Det innebærer at det vil koste penger å levere avfall til Oslo kommunes gjenbruksstasjoner for alle som ikke er bosatt i Oslo.

I den nye ordningen må innbyggere bosatt i Oslo kommune skanne en «GjenbruksID», for å kunne levere avfall på gjenvinningsstasjoner i Oslo.

Personer som er bosatt i en annen kommune, og som ikke har «GjenbruksID», må betale for å levere fra seg avfall på gjenvinningsstasjoner i Oslo. Det gjelder uavhengig av avfallstype. 

Pris for å levere avfall hvis du må betale er: 

  • 200 kroner per leveranse for inntil 1 m³ avfall

  • 400 kroner per leveranse for inntil 3 m³ avfall

Her finner du en oversikt over alle gjenvinningsstasjoner i Oslo kommune.