I dag ble kontrakten for bygging av Oksenøya senter signert av Bærum kommune og Veidekke som er entreprenør.

Det var ordfører Lisbeth Hammer Krog og Erik Økland fra Veidekke som signerte den digitale kontrakten.

Oksenøya senter samler skole, barnehage, idrettsanlegg og bo- og behandlingssenter i ett kvartal for å skape sambruk, flerbruk og merbruk på tvers av generasjoner.

– Samspillet mellom skole, barnehage, idrett og sykehjem - på tvers av generasjoner - gjør dette til et av kommunens mest spennende prosjekter, sier ordfører.

Skolen og barnehagen skal stå klart til skolestart 2022 og bo- og behandlingssenteret i januar 2023.

Signering av kontrakt for bygging av Oksenøya senter.

Les mer om prosjektet her.