Et budsjett handler om mennesker – ikke milliarder, det handler om våre velferdstilbud fra vugge til grav.

Våre innbyggere skal være trygge på at vi er gode på det å være kommune – våre velferdstjenester ER det viktigste.

Årets budsjett inneholder viktige satsinger for våre innbyggere.

Jeg vil begynne med psykisk helse. Fordi når pandemien rammet ser vi også flere sårbare barn og unge. Vi skal bli bedre på samarbeid på tvers, det vil hjelpe de som sliter og det vil glede de pårørende. Etter dagens budsjettvedtak vil vi se flere gode styrkinger innenfor psykisk helse: det er viktig og riktig prioritering.

Våre eldre skal kjenne på en trygg, verdig og god eldreomsorg. Budsjettet opprettholder dekningsgrad på sykehjemmene og vi styrker bemanningen. Jeg er veldig glad for mer fysio på sykehjemmene. Det er viktig å opprettholde aktivitetsnivået og førligheten, det kan bety behov for mindre hjelp til hverdagsgjøremålene. Glede over mestring er ekte glede.

Det skal være godt å bli gammel i Bærum. Det var veldig hyggelig å åpne vårt flotte sykehjem på Lindelia for noen uker siden. Vi ble imponert og vi har fått koselige tilbakemeldinger fra pårørende.

Fornebu, Sandvika og Bekkestua, de vokser og det gleder meg å se det flotte folkelivet når julegranene ble tent lørdag. Når fire vel, slik som det skjedde på Høvik, går sammen med korps, speider, kirken og venneforeningen på biblioteket, ja da lever visjonen vår i beste velgående: Sammen skaper vi fremtiden. En stor takk til nærmiljøet. Jeg trekker frem dette som et godt eks. La lag og org få tak over hodet, så vil aktiviteter og tilbudene blomstre. Det er jeg sikker på. 

Alle nærmiljøer bør ha sin Presterud gård. Dette kan bli dyrt vil vel noen tenke😊Hvis vi ser oss rundt i kommunen så finnes absolutt varianter av Presterud gård, det kan være aktive velhus, frivilligsentraler, skolene våre når de oppleves som levende samfunnshus osv. 

Sammen skal vi skape det gode liv i husene og husene imellom.

Jeg vil løfte frem folkehelse og forebygging av ensomhet. Det blir flere som lever alene, men det har ingen ting med ensomhet å gjøre, men jeg tror at behovet for felles møteplasser blir viktigere. 

Da er det også naturlig å trekke frem  fremtidens boformer. Nye boformer kan være med å skape gode alternativer for eldre. Det kom frem veldig mange interessante betraktninger fra de eldre da jeg var på åpningen av Kollen seniorboliger.  

Jeg mener bofellesskap reduserer ensomhet og utsetter behovet for kommunale tjenester.

Et annet eksempel er Det gode nabolag der ulike generasjoner og målgrupper blandes. Det blir interessant å følge utviklingen, og vi registrerer økt pågang fra private utbyggere.

Vi skal gjøre bærekraftig investeringer, og da handler det om mer enn økonomi. Det handler om at vi lykkes med å skape sosiale, så vel som klima- og miljømessige verdier. 

Det handler om sambruk, flerbruk og gjenbruk. Eksemplene i Bærum er mange

Vårt unike næringsliv spiller en viktig rolle i det grønne skifte. Partnerskap og samarbeid også med akademia vil jeg fremheve, men da er rett kompetanse avgjørende. På mine utallige bedriftsbesøk er mangel på rett kompetanse en utfordring.

Årets budsjett handler om mennesker og ikke milliarder!

En stor takk og anerkjennelse til kommunedirektør, stab og medarbeidere. Tiden har vært utfordrende og folk er slitne. Varme tanker til nøkkelpersonell som har stått i front og som står i front i pandemien. 

Viktig omstillingsarbeid har blitt satt på vent – selvfølgelig – våre dyktige fagpersoner har håndtert og håndterer noe vi aldri har håndtert før. Det viser vi stor respekt og beundring for.

Jeg ser frem til budsjettdebatten.