Ordfører Lisbeth Hammer Krog har avlyst det ekstraordinære formannskapsmøtet i dag.

Årsaken til avlysningen at det ikke foreligger et forhandlingsresultat mellom partene i byvekstforhandlingene og Oslopakke 3.