Fra 25. november er Bærum rådhus, Bærum kulturhus og stolpene på broen til Kalvøya lyst opp i oransje lys. Bærum kommune viser med dette at vi støtter FNs internasjonale kampanje for avskaffelse av vold mot kvinner.

Lyssettingen av brua og kulturhuset vil fortsette til og med 10. desember.

Hele 1 av 3 kvinner og jenter blir utsatt for fysisk eller seksuell vold minst én gang i løpet av livet. (International Day for the Elimination of Violence Against Women). 

Over hele verden lyssettes bygg og kjente steder i oransje lys for å gi oppmerksomhet til denne viktige kampanjen. Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og bremser utviklingen av alle samfunn skriver FN.no. Vold mot kvinner og jenter er et av de mest systematiske og utbredte menneskerettighetsbruddene i verden. FN arbeider for at alle jenter og kvinner skal vokse opp i en trygg verden, uten frykt for liv og helse. Denne kampanjen handler om nettopp dette.

Orange days

Fakta om vold mot kvinner

  • 35 prosent av alle kvinner i verden vil bli utsatt for vold i løpet av livet. I noen områder gjelder det imidlertid så mange som 7 av 10 kvinner.
  • Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt.
  • Hver dag blir 137 kvinner drept av et familiemedlem.
  • Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år.
  • 650 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 18 år.
  • Minst 200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse .
  • 72 prosent av alle som blir utsatt for menneskehandling, er jenter eller kvinner. Mesteparten av disse utnyttes for seksuelle formål.

Kilde UN Women

Lurer du på om det du lever i er ok?

Ta kontakt med krisesenteret. Asker, Bærum og Lier krisesenter er et tilbud til alle mennesker som utsettes for vold i nære relasjoner. 

Her kan du lese mer om hvem krisesenteret.