Fra 1.august 2018 slås Lesterud og Bærums Verk skole sammen. Nå kan du være med å foreslå navn til den nye skolen.

-        Et godt navn kan både beskrive hvor skolen ligger geografisk, men kan også gjerne peke på noe historisk viktig for området, sier Anders Juell, rektor for begge skolene.

Frist 27.oktober

Den nye skole får rundt 550 elever, fra det som er Bærums Verk skole og Lesterud skole i dag. Den nye skolen skal ligge i lokalene som i dag tilhører Lesterud skole, og det trengs gode idéer til et nytt navn.

Det er politikerne i Bærum kommune som skal stå for navnevalget, og det er fint om de får mange gode navn å velge mellom.

Vil du som er elev, forelder eller innbygger i nærmiljøet være med på å gi forslag, kan du bruke skjemaet på denne nettsiden (link).  

Frist for å sende inn forslag er 27.oktober.