Ole Ursin-Smith er tilsatt som ny daglig leder for Kunnskapssenteret i Sandvika.

Ursin-Smith kommer fra stillingen som daglig leder i en av landets største eiendomsmeglerkjeder, Obos-eide Exact, og som divisjonsdirektør Pasienthotell divisjonen i Norlandia Care Group AS.

Kunnskapssenteret i Sandvika er et kunnskapsmiljø i et samarbeid mellom Bærum kommune, Entra, Høyskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Sørøst Norge. På Kunnskapssenteret møtes ansatte og studenter ved høyskolene og ansatte fra Bærum kommunes Voksenopplæring, Musikk- og kulturskolen, Flyktningkontoret og kommunens kursadministrasjon.

Ursin-Smith vil ha ansvaret for å koordinere samarbeid rundt senteret både internt og eksternt.