Rud videregående skole har inngått en avtale med Kultur og samarbeid i Bærum kommune. Formålet med samarbeidsavtalen er å styrke fag- og yrkesopplæringen ved å legge til rette for hyppigere veksling mellom opplæring i skole og bedrift.

Avtalen skal bidra til flere kulturelle innslag og utstillinger på ulike arrangementer og å få utført flere typer håndverksarbeid. På lengre sikt er formålet å sikre tilgang på kompetent arbeidskraft. Avtalen skal bidra til at elevene/lærlingene får en forståelse av den enkeltes rolle i samfunnet og gi et bedre grunnlag for å gjøre realistiske yrkes- og utdanningsvalg.

For Kultur og samarbeid er det viktig å knytte kontakter til framtidens kulturutøvere og å holde seg orientert om unge talenter i Bærum innenfor flere felt. Kultur og samarbeid er arrangør og tilrettelegger for en rekke arrangementer i Bærum som er viktige for stedsutviklingen. Arrangementene er en viktig arena for å jobbe med bærekraft, mangfold og inkludering, og for å gi befolkningen en følelse av tilhørighet til kommunen. For tilrettelegging og gjennomføring av disse arrangementene er det behov for et bredt spekter av kompetanse. Et samarbeid med flere utdanningsprogram kan dermed gi gjensidig nytte.

Samarbeidsavtalen har en varighet på 4 år gjeldende fra skoleåret 2022/2023, med mulighet til forlengelse.

Samarbeidet innebærer at Kultur og samarbeid tilbyr elever ved Rud videregående skole erfaring ved deltakelse i kulturarrangementer på arrangørsiden, og ansatte deltar på innovasjonscamp og mentorordninger ved skolen. Kultur og samarbeid vil legge til rette for kurs i forbindelse med deltakelse på enkelte arrangementer som Sandvika Byfest og Kulturnatt Elvelangs, og synliggjøre samarbeidet på sosiale medier. Skolen skal motiverer elevene og legge til rette for at de kan delta på aktiviteter og oppdrag.

Rud videregående skole

På bilde står skolens rektor og leder for Kultur og samarbeid sammen med to representanter for elevene: Barbara Machula og Andrine Lunewski fra VG3 Interiør. Begge disse elevene er nå i praksis hos to andre samarbeidspartnere Filmparken på Jar og Nationaltheatret.

 

Skolens kontaktperson er: Tone F. Lundbye, utdanningsleder yrkesfag: tonelun@viken.no Kultur og samarbeids kontaktperson er: Tonje Spjøtvold, produsent – prosjektleder: tonje.spjotvold@baerum.kommune.no