Bærum kommune har høye ambisjoner for sitt miljø- og klimaarbeid, og stiller også høye miljøkrav til nye Oksenøya senter på Fornebu. Nå blir Oksenøya senter et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

– Vi er stolte av at Oksenøya senter blir et forbildeprosjekt! Realiseringen av Oksenøya vil gi oss unik kunnskap og erfaring som kan overføres til andre prosjekter, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. 

Oksenøya senter blir Bærum kommunes største byggeprosjekt noensinne, med barneskole, barnehage, bo- og behandlingssenter, flerbrukshall med turnfasiliteter og kunstgressbane. Barneskolen og barnehagen blir Bærums største. 

FutureBuilt sin visjon er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. Forbildeprosjektene som går inn i FutureBuilt forplikter seg derfor til å levere bygg med høyere kvalitet og lavere klimagassutslipp enn byggeforskriftene krever. 

–  Prosjektet med Oksenøya senter har helt fra starten av hatt ambisjoner som passer inn i dette, og innebærer blant annet smart arealbruk, innovative energiløsninger og bygningsmaterialer med lavt karbonavtrykk, sier Hammer Krog.

FutureBuilt har som mål å realisere forbildeprosjekter som skal redusere klimagassutslippene med minimum 50 prosent, innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Ett av kriteriene til forbildeprosjektene er derfor at nybygg må oppfylle minimum nær null-, null- eller plussenerginivå. I sum vil Oksenøya senter tilfredsstille nesten nullenergibygg. I tillegg til miljøkrav skal forbildeprosjektene ha høy arkitektonisk kvalitet, og bidra til et godt bymiljø. 

Skole, barnehage, flerbrukshall og tilhørende uteområder planlegges ferdigstilt i 2022. Bo- og behandlingssenteret er etter planen klar til innflytning i begynnelsen av 2023. 

FutureBuilt er et partnerskap mellom Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken, Enova, Direktoratet for byggkvalitet, Norske arkitekters landsforbund og Grønn Byggallianse. 

Illustrasjon fra reguleringsplanen. I forkant barnehage, til venstre skole og lengst til høyre bo- og behandlingssenter.