Kommunestyret 21. juni støtter anmodning om å bosette flere flyktninger i 2023.

Bærum kommune har nå mottatt en justert anmodning fra IMDi om å ta imot 470 flyktninger i 2023, herunder ti enslige mindreårige. Dette er en økning på 80 flyktninger i forhold til den opprinnelige anmodningen. 

Kommunestyret fattet følgende vedtak:

Som følge av krigen i Ukraina, og i tråd med ny anmodning fra IMDi, vil Bærum kommune tilstrebe totalt 470 flyktninger i ordinær bosetting i 2023. Ti av plassene benyttes til bosetting av enslige mindreårige, hvorav to plasser til enslige mindreårige under 15 år og åtte plasser til enslige mindreårige over 15 år.

Les mer om saken og beskrivelse av mulige løsninger for boligsituasjonen.