6. april åpnet nye Bekkestua ungdomsskole

Onsdag 6. april ble dørene til nye Bekkestua ungdomsskole offisielt åpnet, ved at ordfører Lisbeth Hammer Krog symbolsk klippet snoren foran elever, lærere, skoleledelsen, ordfører og andre gjester som var til stede. Åpningsfesten ble feiret med musikk, dans og taler. 

- Bekkestua ungdomsskole har et solid fagmiljø og uteområder med gode kvaliteter. Dette bidrar til å skape trygge rammer for både elever og lærere, sier Hammer Krog.

Bekkestua ungdomsskole huser i dag over 470 elever og 100 ansatte. Skolen er en 10-parallell ungdomsskole for 8.-10. trinn. 

- Skoleområdet blir også en fin møteplass for alle aldergrupper, sier ordføreren.

- En takknemlig og stolt dag da Bekkestua ungdomsskole åpnet dørene i et skreddersydd bygg tilrettelagt for samtidens og fremtidens læring. Dette er virkelig et skoleanlegg for trivsel og læring og som samlingspunkt for nærmiljøet, sier kommunalsjef Oppvekst skole, Siv Herikstad. 

Skolebygget er også utformet med tanke på å være lokalmiljøets samfunnshus og hvor areal som kantine, auditorium, multisal, serveringskjøkken, kunst & håndverksrom, musikkrom med tilhørende øvingsrom skal fylles med aktiviteter for unge og eldre på ettermiddag- og kveldstid.

Åpning av Bekkestua ungdomsskole - Åpning utenfor m/tale Åpning av Bekkestua ungdomsskole m/tale og åpning fra ordfører Rektor Morten Rondan Åpning av Bekkestua ungdomsskole Åpning av Bekkestua ungdomsskole Åpning av Bekkestua ungdomsskole og god stemning Åpning av Bekkestua ungdomsskole - engasjement