Minneord fra ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Et kapittel i Bærums historie er avsluttet. Odd Reinsfelt døde tirsdag 16. august, en uke før han ville fylt 81 år.

Ved Odd Reinsfelts bortgang har Bærum mistet en av sine mest markante personligheter. For en hel generasjon ble han selve symbolet på Bærum – og kommunens ansikt utad. Odd Reinsfelt var utdannet meteorolog og arbeidet store deler av sitt yrkesliv i NATO på Kolsås. Før han ble ordfører var han også direktør for Arbeidsmarkedsbedriftenes landsforening. Sitt politiske liv viet han til Bærum. 36 år i kommunestyret, hvorav 33 i formannskapet. 12 år som varaordfører og 20 år som ordfører, frem til 2011.

Reinsfelt har i aller høyeste grad vært med på å tegne det Bærum vi kjenner i dag. Han så tidlig at Bærum måtte utvikles. Samtidig var balansen mellom vekst og vern en ledetråd han holdt fast ved. Vern av natur og grøntområder var viktig for å bevare kommunens unike kvaliteter. Odd Reinsfelt var svært sentral for utviklingen av Sandvika vest og han tok initiativet som førte til at Sandvika fikk bystatus. Kulturen sto hans hjerte nær og han var en pådriver for byggingen av Bærum kulturhus. Dessverre fikk han ikke oppleve resultatet av sitt engasjement for å få E18 i tunnel.

Som Bekkestuaentusiast, så han at stedet var i ferd med å bli kvelt av trafikk. Reinsfelt ville det annerledes. Tunnelen han selv kjempet for og innviet i 1994 er selve grunnlaget for at tettstedet i dag er et ettertraktet bo- og handelsområde.

Reinsfelt vektla det å være ordfører for alle og hadde stor respekt for kommunestyret og de folkevalgte. Han søkte samlende resultater og hadde en særlig evne til å finne nye løsninger. Hans konservative legning hindret ham ikke i å ha god kontakt og et gemyttlig forhold til politikere i alle partier. Reinsfelt hadde et vinnende vesen, et sosialt sinnelag og stor humoristisk sans. Han var på hils med alle og hadde alltid et hyggelig ord til alle han møtte. Å gå noen meter i Bærum med Odd Reinsfelt kunne ta timer ettersom så mange ønsket et ord med ham og han satte pris på samtalene.

Det var ikke bare kommunen og politikken som engasjerte Odd Reinsfelt. Det var først og fremst innbyggerne han var opptatt av. Reinsfelt lot seg begeistre og glede over det menneskelige møtet i mange sammenhenger og hadde en genuin kjærlighet til Bærum. Han søkte aldri nasjonale verv og sa nei til nominasjon til Stortinget. Samtidig hadde han selvsagt utstrakt kontakt med nasjonale og regionale myndigheter.

Det er umulig å nevne alt som engasjerte Odd Reinsfelt. Hans varme hjerte når det gjelder innbyggere med store utfordringer i hverdagen bør imidlertid fremheves. På julaften var Reinsfelt alltid i rådhuset på julemiddagen for enslige, og han vektla sterkt å prioritere arrangementene til Vivil og Dissimilis, samt arrangementer for og med barn og unge. Gjennom vervet som ordfører fikk han også en interesse for idrett og da spesielt fotball. Han var fast tilskuer på Stabæks hjemmekamper.

Engasjementet fulgte Reinsfelt helt til det siste. Han hadde skarpe, gjennomtenkte synspunkter om utviklingstrekk i samfunnet og fulgte nøye med på hva som foregikk i bærumspolitikken og på verdensarenaen. Jeg hadde det privilegium å samarbeide tett med ham i hans siste periode som ordfører og hadde kontinuerlig og god kontakt med ham helt inntil nylig.

Bærums nestor og en ordfører i særklasse har gått ut av tiden. Våre tanker går til hans barn og hans familie for øvrig.

Lisbeth Hammer Krog
Ordfører i Bærum