Ordfører Lisbeth Hammer Krog er svært tilfreds med at OBOS setter opp selvkjørende busser på Fornebu.

Bærum kommune har høye mål for å redusere klimautslipp. Ordfører Lisbeth Hammer Krog er positiv til at Fornebu er valgt som utprøvingsområde. 

– Dette er et pilotprosjekt helt i tråd med vår klimapolitikk. Fornebu har moderne infrastruktur med god veistandard og et lite komplisert trafikkbilde, noe som gjør området godt egnet til å teste ut selvkjørende busser, sier Hammer Krog.

Hun har tro på at elektriske, selvkjørende busser blir en selvfølgelig del av fremtidens transportsystem. OBOS gjennomfører prosjeket med støtte fra Bærum kommune, SmartCity Bærum og konsulentselskapet Acando.

Nyheten om det nye prosjektet kom i en pressemelding fra OBOS