Det nye regelverket trer i kraft 1. januar 2017, og gjelder for anskaffelser som kunngjøres etter dette tidspunkt.

Hovedregelen er at anskaffelser som har en anslått verdi over den nasjonale terskelverdien skal kunngjøres. 

Følgende terskelverdier (eks. mva.) blir gjeldende fra 1. januar 2017:

  • anskaffelser under 100 000 kroner – anskaffelsesregelverket gjelder ikke 
  • anskaffelser over 100 000 kroner opp til 1,1 millioner kroner – ikke kunngjøringsplikt
  • anskaffelser over 1,1 millioner kroner - kunngjøringsplikt nasjonalt (Doffin)
  • anskaffelser over 1,75 millioner kroner - kunngjøringsplikt i EU/EØS (Doffin og TED) 
  • bygge- og anleggskontrakter over 44 millioner kroner - kunngjøringsplikt i EU/EØS (Doffin og TED)
  • helse- og sosialtjenester over 6,3 millioner kroner - kunngjøringsplikt i EU/EØS (Doffin og TED)

Mer om regelverk for offentlige anskaffelser finner du på regjeringen.no.