Anette Engum er tilsatt som personvernombud i Bærum kommune. Engum har bred erfaring med personvernsaker fra blant annet Oslo universitetssykehus HF og Oslo politidistrikt. Anette Engum skal bidra til at kommunen behandler personopplysninger om ansatte og innbyggerne i Bærum på en korrekt måte i henhold til reglene i personopplysningsloven.

Personvernombudet arbeider blant annet med bevisstgjøring av ansatte innen personvern og informasjonssikkerhet, håndtering av spørsmål om alt fra innsyn, retting og sletting til avviksmeldinger og personopplysninger på avveier.

Personvernombudet skal også bidra til at virksomheten informerer om hvilke personvernopplysninger som blir samlet inn og hvorfor. Et viktig fokusområde fremover er de nye personvernreglene (GDPR) som blir norsk lov i mai 2018.

– Nå er vi gang med å skaffe oss oversikt over hvilke personopplysninger vi har og hva opplysningene brukes til. Mange ansatte i kommunen har som oppgave å behandle personopplysninger, og de må gis god opplæring i det nye regelverket. Vi skal lage nye rutiner for å sikre at regelverket følges, sier Engum. 

Mer om personvern i Bærum kommune finner du her.