Fra 24. til 29. november blir det innført et nytt pasientjournalsystem ved Asker og Bærum legevakt.

Dette påvirker ikke ventetid for pasienter som av helsepersonell vurderes som akutt og alvorlig syke.

Oppfordres til å ringe 116117

Hvis du har behov for legevakt, oppfordres du til å ringe 116117 før du oppsøker legevakten.

Det kan medføre lengre ventetid for pasienter som møter opp på legevakten og som ikke vurderes som akutt og alvorlig syke.

Videre bes innbyggere som har tilstander som ikke er akutte om å ta kontakt med sitt lokale fastlegekontor.

Ring 113 når det er akutt og står om liv.