Bærum kommune har gått over til en ny løsning for distribusjon av fakturaer til brukere og kunder.

Bærum kommune har tatt i bruk en ny løsning for distribusjon av fakturaer til kunder. Den nye løsningen innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, via Vipps eller digital postkasse (DigiPost). Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen. Alle kunder anbefales å benytte en av de digitale mottaksformene. Avtalegiro (automatisk betaling) fungerer som tidligere.

Den nye løsningen innebærer at utseendet på fakturaen er noe endret. Den nye blanketten har ikke giro i bunn, noe som betyr at kunder som ønsker å benytte brevgiro må fylle ut en tom giroblankett. Tomme giroblanketter kan du få ved å kontakte din bank.

Les mer om fakturautsendelse på

www.baerum.kommune.no/faktura

Har du spørsmål til den nye løsningen?

Ta kontakt på e-post faktura@baerum.kommune.no