Sekker til restavfall for perioden uke 10/2016 til uke 36/2016 (halvt år)

Abonnenter skal ha mottatt nye sekker i løpet av uke 10 (7. – 11. mars).

Sekkerullene inneholder 26 grå sekker merket ”Uke 10-2016” og Bærum kommunes logo.

Sekk til restavfall
Sekk til restavfall

Ikke mottatt sekker til restavfall i løpet av uke 10?

Eventuelle klager på manglende mottak av sekker bes rettet til Transportsentralen Asker og Bærum AS.

Klagefrist på fire uker etter uke 10.
E-post: info@tab.no
Telefon 67 17 55 00.

Skal du selge eller leie ut boligen?

Ved salg eller utleie av eiendommen skal antall sekker tilsvarende antall uker fra flytting til neste sekkeutlevering overlates til ny eier eller leietaker.

Se våre hjemmesider for mer informasjon.