Nye ladestasjoner i Bærum gir økt brannsikkerhet, reduserte strømutgifter og flere miljøgevinster.

Bærum kommune har etablert 18 ladestasjoner med totalt 163 ladere ved offentlige parkeringsplasser og kommunale tjenestesteder siden 2018, og oppfyller parkeringsforskriftens krav om betalingsparkering (se § 35 Lademulighet). Prosjektet har bidratt til å øke el- og brannsikkerheten i kommunale bygg ved å fjerne «villading» og fase ut gamle ladeløsninger. Strømutgiftene i kommunale bygg og anlegg er redusert ved at strømutgifter til lading av elbiler går på egne målere. Miljøgevinsten er mindre utslipp, tilrettelagt infrastruktur for bruk av elbiler, flere pendlere og mindre trafikk knyttet til leting etter ladestasjon.  Fire av de opprinnelige planlagte ladepunktene er ikke etablert, blant annet på grunn av mangel på ledig kapasitet i området. Anleggene i Lilleøya gravlund, Oksenøya (Treklang), Kommunegården og Bærum idrettspark/Svømmehallen på Rud er ferdigstilt utenom prosjektet, men integrert i felles driftssystem.

Prosjektet overholdt de økonomiske rammene på 10 millioner kroner fastsatt i Budsjett og økonomiplan 2018-2022.