Formannskapet 24. mars sluttet seg til planene for nye Fornebu arena.

Bærum kommune støtter Norges Håndballforbunds søknad om at nye Fornebu Arena gis status som nasjonalanlegg for håndball. I tillegg ba Formannskapet kommunedirektøren utrede hvordan kommunen best kan bidra til realisering av nye Fornebu Arena og legge frem en ny politisk sak.

I forbindelse med behandling av saken innledet ordfører Lisbeth Hammer Krog med at arenaen også kan bli en regional og nasjonal storstue – det kan bli nytt nasjonalanlegg for håndball der Norge er i verdenstoppen. - Med bakgrunn i mulighetsstudien vil jeg be Kulturministeren prioritere Håndballforbundets søknad om støtte til nasjonalanlegg, sa ordfører. 

Et nasjonalanlegg vil også bety daglig aktivitet, arbeidsplasser, landslagssamlinger, nasjonale mesterskap og mindre arrangementer. 

Formannskapet understreket også at det bør utredes løsninger for idrettsarealer knyttet til ungdomsskole og mulige former for kommunalt engasjement knyttet til flerbrukshall, liten arena for idrett/kultur og multibruksarealer.

Les hele saken her.