I disse dager får første pulje tilsendt informasjon om utskifting av avfallsbeholdere, og hvordan det gamle sekkestativet skal merkes for å bli hentet. Sammen med informasjonen som sendes ut, ligger et klistemerke som skal festes på det gamle sekkestativet som skal hentes.

Områdene Snarøya og Lysaker sør for jernbanen er først ute i ny renovasjonsordning som innføres i 2017. Det er viktig at beholdere som skal skiftes ut merkes, slik at de som henter vet hvilke som skal tas med.

De nye beholderne blir levert ut fra slutten av februar, med oppstart på Snarøya. Det kan være greit å merke seg at det ikke er de samme som kjører ut nye beholdere som skal ta med de gamle. De gamle blir hentet i løpet av noen dager etter at ny er levert. Innsamlingen er kostnadsfri, og vi sørger for at stativene blir gjenvunnet. De nye avfallsbeholderne eies og vedlikeholdes av Bærum kommune.

Praktisk informasjon om ny renovasjonsordning og tidsplan for innføring finner du på www.baerum.kommune.no/renovasjon.

Illustrasjon sekkestativ
Illustrasjon sekkestativ