Anna Krefting skole blir det nye navnet når Bærums verk og Lesterud skoler blir én skole fra 1.august 2018.

Det var elevrådet, rektor og FAU som i høst satte i gang navnekonkurransen. Alle i lokalmiljøet ble invitert til å komme med forslag. Ved høringsfristen til elevrådene var det kommet inn 90 høringsuttalelser med 108 navneforslag.

Her kan du lese alle navnforslagene.  

Hovedutvalg for barn og unge vedtok det nye navnet i sitt møte 12. desember. I sin innstilling foreslo rådmannen tre alternativer til nytt skolenavn: Helset skole, Verket skole eller Anna Krefting skole.

Da utvalget besluttet at de ønsket å gå for et historisk navn, ble Anna Krefting skole enstemmig vedtatt. 

Anna Vogt Krefting drev Bærums jernverk i vel 50 år og ble, ifølge norsk biografisk leksikon, kjent som en myndig og dyktig bedriftsleder med utpreget sosial samvittighet.

Her kan du lese mer om Anna Krefting.