I forbindelse med Bærumskonferansen 2017, presenterer vi en ny rapport om digital skolehverdag, med to spennende funn.

Guttene opplever de digitale verktøyene som mer relevante, inspirerende og motiverende i deres tilnærming til læring.

Digtal skolehverdag kan bidra til sosial utjevning og inkludering når alle elever uavhengig av sosialøkonomisk bakgrunn får samme tilgang til utstyr og digitale læremidler.

Les hele rapporten her, Innføring av Digital skolehverdag i Bærumsskolen - En analyse av mulige effekter og kostnader.