Den nye notatserien: «Kommunedelplan 3 Fornebu-notatserie» består av grunnlagsdokumenter for planarbeidet. Notatserien vil ta for seg alt fra eksisterende forhold på Fornebu til samferdsel, klimasatsing og arkitektur.

Bærum kommune har vedtatt at eksisterende kommunedelplanen for Fornebu, ny kommunedelplan for Fornebu, KDP3, skal gi rammer for videre utvikling av Fornebu de neste 20 år, og være et overordnet styringsverktøy for alle kommende områderegulering- og detaljreguleringer på Fornebu. 

De tre første notatene i serien er nå klar:

Notat 1/2017: Fantastiske Fornebu  Om plan og rammer, eksisterende forhold – muligheter og utfordringer. Notatet oppsummerer historie og nåsituasjonen. 

Notat 2/2017: Overordnet plangrep Om planer for å sikre en grønn, mangfoldig og urban utvikling av Fornebu.

Notat 3/2017: By- og boligstruktur Om utforming av bygninger og offentlige rommene for å sikre at omgivelsene blir gode å oppholde seg i for mennesker. 

Notatene er utarbeidet av Plan- og bygningstjenesten i Bærum kommune med bistand fra Norconsult.