Jom Phan er tilsatt som ny leder for NAV Bærum. Hun tiltrer 1. juni 2023.

Bærum kommune og NAV Vest-Viken har tilsatt Jom Phan som ny leder i NAV Bærum. Jom Phan kommer fra stillingen som administrerende direktør i JobLearn. 

- Jeg er svært glad for at Jom Phan har takket ja til stillingen som NAV-leder i Bærum, sier direktør Helse og velferd Grete Syrdal.

Jom Phan tar over stillingen etter Edel Hegerholm som går av med pensjon til sommeren.