Kommunestyret 15. desember vedtok  å gi kommunedirektøren fullmakt til å å igangsette planleggingsfase for alternativ 2c.Kommunedirektørens vurdering skal fremlegges for politisk behandling, før totalleveranseavtale utlyses og inngås.

Alternativ 2c innebærer et nytt Nadderud stadion med næringslokaler, og som plasseres på dagens kunstgressbane ved Gml. Ringeriksvei, med langsiden mot veien. Dette alternativet innebærer en kapasitet på omlag 8000 tilskuere,
der tilskuerplassene er planlagt under tak. For nærmere presentasjon av alternativet: KST sak 023/21 (03.03.2021).

Kommunestyret vedtok videre å be kommunedirektøren
vurdere hvilke behov kommunen selv vil ha for lokaler til
kommunale tjenestesteder eller andre funksjoner som kan være aktuelle å legge til nye Nadderud stadion. I tillegg ble følgende besluttet:

  • Stadionnavnet selges til en kommersiell samarbeidspartner og Bærum kommune skal sikres en andel av inntektene.
  • I forbindelse med valg av entreprenør innledes dialog med Enova med sikte på å oppnå tilskudd til valg av innovative energi- og klimaløsninger.
  •  Nye Nadderud stadion skal reserveres minimum fire helger i året til arangementer for breddeidrett, lokale kulturaktører, lokalt næringsliv og/eller frivilligheten.