Fylkesrådet i Viken, bestående av AP og SP, støtter garantien mellom Lysaker og Strand, og Bærum kommune vil bidra til at hele etappen blir realisert.

– Dette er en gledens dag for våre innbyggere, særlig for de som bor langs veien, for byutvikling og  for næringslivet i regionen. Dette gjør det mulig for Statens vegvesen å starte utbyggingsarbeidene for fullt, sier varaordfører Siw Wikan. – Dette er også viktig for finansieringen av Fornebubanen.

Bærum formannskap åpnet 29. april 2020 for at kommunen kan stille garanti med øvre ramme på 3,5 mrd kroner for bompengefinansiering av første E18-etappe. Dette omfatter strekningen fra Strand til Ramstadsletta, og inkluderer Høviktunnelen.

– Kommunestyret vil nå få en politisk sak som grunnlag for å fatte endelig vedtak om å stille garanti for å bygge veianlegget mellom Strand og Ramstadsletta, sier varaordføreren.

Ny E18 innebærer

  • En robust og fleksibel bussløsning, der ekspress- og regionalbusser får prioritet med en egen fil på E18. Lokalbusser trenger en tilrettelagt lokalvei på overflaten der de har prioritet. Lokalbussen skal være lokal og stoppe ofte for å betjene befolkningen langs veien – det er hele hensikten.
  • Lysaker kollektivterminal, som sikrer god overgang mellom buss, tog og fremtidig T-bane, blir bygget.
  • Gjønnestunnelen, som gir bedre trafikkavvikling og vil være gunstig for hele Bærum.
  • Vestre lenke til Fornebu, som muliggjør utbygging av området og finansiering av Fornebubanen.
  • Byutvikling på Høvik – med boliger og næring.