Den nye ledergruppen i Bærum kommune er på plass fra 1. oktober 2022.

Kommunedirektør Geir B. Aga har etablert en ny ledergruppe i Bærum kommune. Her er oversikt over direktørene i ledergruppen:

  • Direktør for Aldring og mestring Liv Blom-Stokstad (44). Hun kommer fra stillingen som direktør i Gyldendal Akademiske forlag. Blom-Stokstad har tidligere jobbet over 10 år i Vestre Viken, blant annet som seksjonsleder for Hjerte-lungemedisinsk sengepost.
  • Det nye direktørområdet Bymiljø, eiendom og utbygging skal ledes av Torge Railo (55). Han kommer fra stillingen som konstituert etatsdirektør for Plan- og bygningsetaten i Oslo, der han har vært assisterende. Han har også vært eiendomsdirektør i Omsorgsbygg i Oslo.
  • Oppvekstområdet skal ledes av Brynhild Farbrot (51) som kommer fra stillingen som divisjonsdirektør for Grunnskole i Utdanningsetaten i Oslo med ansvar for 151 skoler. Hun har tidligere hatt lederstillinger i bærumsskolen, blant annet rektor ved Bærums Verk skole.
  • Terje Trovik (48) er konstituert som direktør for Organisasjon, styring og utvikling. Han kommer fra stillingen som kommunalsjef for Budsjett og styring i Bærum kommune.
  • Grete Syrdal (48) er direktør for Helse og velferd, kom fra stillingen som kommunalsjef for Helse og sosial.
  • Arthur Wøhni (64) er direktør for Samfunns- og byutvikling, og kommer fra stillingen som kommunaldirektør Samfunn.

 

Fra venstre: Grete Syrdal, Arthur Wøhni, Brynhild Farbrot, Geir B. Aga, Liv Blom-Stokstad, Terje Trovik og Torge Railo
Fra venstre: Grete Syrdal, Arthur Wøhni, Brynhild Farbrot, Geir B. Aga, Liv Blom-Stokstad, Terje Trovik og Torge Railo