Ole Kristian H Furulund er tilsatt i stillingen som kommuneoverlege i Bærum.

Seniorrådigvier og legespesialist i Helsetilsynet, Ole Kristian Furulund er tilsatt som ny kommuneoverlege i Bærum kommune. Han skal overta stillingen etter Frantz L. Nilsen fra februar 2022.

Furulund har også erfaring fra stillingen som ass. fylkeslege i Oslo og Akershus. Han er spesialist i samfunnsmedisin, og i tillegg har han spesialisering i indremedisin og geriatri. Han har hatt en rekke tillitsverv.

- Vi er svært fornøyd med at Ole Kristian Furulund har takket ja til stillingen som kommuneoverlege i Bærum. Pandemien har virkelig lært oss hvor viktig denne stillingen er både faglig, men også i kommunikasjon med befolkningen, sier kommunalsjef Grete Syrdal. 

Ole Kristian H Furulund