Mandag 17. august har kommunedirektør Geir Aga sin første dag. Ordfører Lisbeth Hammer Krog ønsket Aga velkommen utenfor Rådhuset.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog og kommunedirektør Geir Aga

 – Jeg har bodd i Bærum i over 20 år og er imponert over kommunen vår. Min erfaring er at det er høy kvalitet på tjenesteproduksjonen, sier kommunedirektør Geir Aga. 

Ett Bærum er et viktig begrep for den nye kommunedirektøren. – Vi må fortsette å bygge ned siloer innad i kommunen slik at vi fremstår som en samarbeidende organisasjon og med færrest mulig dører inn, både av hensyn til innbyggerne og medarbeiderne. Det fremmer gode resultater, effektivitet, innovasjon og service, sier Aga. Han legger også stor vekt på innsatsen for en klimaklok kommune og digitalisering ut fra innbyggernes behov.

Geir Aga kom til Bærum kommune fra stillingen som kommunaldirektør for byutvikling i Oslo kommune.