Camilla Selman er tilsatt i stillingen som kommuneadvokat i Bærum kommune. Hun er i dag partner i advokatfirmaet Hjort DA, der hun leder firmaets avdeling for offentlig sektor. Hun har også flere års erfaring fra Kommuneadvokaten i Oslo. Hun har hatt møterett i Høyesterett siden 2007.

– Jeg svært tilfreds med at Camilla Selman har takket ja til stillingen som kommuneadvokat i Bærum. Hun har bred erfaring og er svært kompetent for stillingen, sier rådmann Erik Kjeldstadli.

Camilla Selman har i tillegg til de tradisjonelle advokatoppdragene undervist og holdt foredrag. Hun arbeider for tiden med en ny kommentarutgave til Offentleglova.

Selman starter i stillingen 1. april. Hun tar over etter Bård Nordby som er tilsatt som tingrettsdommer i Asker og Bærum tingrett.