Tomasz Edsberg er ny kommuneadvokat i Bærum kommune. Han startet i stillingen 1. september.

Tomasz Edsberg er Bærums nye kommuneadvokat. Han har vært statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, lagdommer i Eidsivating lagmannsrett og har fem års erfaring fra Kommuneadvokaten i Oslo.

Tomasz Edsberg er etterfølger til stillingen etter Camilla Selmann som er ny kommuneadvokat i Oslo.

Thomaz Edsberg