Jannike Hovland er ansatt som ny kommunalsjef for Plan, miljø og kultur, fra 1. november.

Hovlands hovedoppgaver blir å planlegge, koordinere og styre planaktivitetene samt å ivareta kommunens miljø- og kulturperspektiv.

Hovland kommer fra stilling som strategi- og plansjef i Lørenskog kommune. Hun var president i Norske arkitekters landsforbund 2006-2008. Hovland har også bred erfaring fra privat virksomhet.

Jannike Hovland
Jannike Hovland