Morten Svarverud er ansatt som ny kommunalsjef for pleie og omsorg. Han har vært konstituert i stillingen siden 1. oktober.

Svarverud har hatt en rekke lederstillinger innen for fagfeltet siden 2001, blant annet har han vært seksjonsjef.

Han er utdannet vernepleier og har utdanning innen helseledelse. Svarverud har bakgrunn som tømrermester.