Bærum kommune har tilsatt Julija Jurin i stillingen som kommunalsjef i Eiendom.

– Jeg er svært fornøyd med at Julija Jurin har takket ja til stillingen. Hun har en sterk og bred kompetanse innenfor dette fagområdet, sier Torge Railo, direktør Bymiljø og eiendom.

Julija Jurin kommer fra Statsbygg og stillingen som områdedirektør for Oslo. Hun har tidligere vært forvaltningssjef i Statsbyggs Region øst. Hun har også vært Eiendomssjef i Søylen Eiendom, i tillegg har hun erfaring fra Selvaag. Jurin har en Master of Arts in Management of European Metropolitan Regions ved Erasmus Universitetet i Nederland.

Julija Jurin bor i Bærum. Hun tiltrer 1. juni i år.

Bjørn Harald Gjestvang er konstituert i stillingen til og med 31. mai.

Julija Jurin