Regjeringen foreslår i Revidert Nasjonalbudsjett å bevilge 340 mill til å igangsette arbeidet med ny E18 igjen.

Med forslaget om bevilgning til strekningen Lysaker-Ramstadssletta  vil det være mulig med en framdrift som betyr at E18 er ferdig i 2027.

- Dette er det først og fremst en seier for innbyggere som venter på innløsning og for de 10 000 som daglig plages av luftforurensing og støy.  Men det er også en seier for bussens fremkommelighet, for næringslivet og byutviklingen, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Ringeriksbanen 

Ringeriksbanen får de midlene som trenges i 2019 for å kunne muliggjøre anleggsstart i 2021/2022.

- Strekningen Sandvika og Hønefoss vil bedre togtilbudet mellom Oslo - Ringerike og videre til Bergen betydelig, sier ordfører Hammer Krog.