Stein Erik Skilhagen tok 1. juni over stillingen som direktør for Strategi og utvikling.

Skilhagen kommer fra Statkraft hvor han har vært avdelingsleder innenfor innovasjon og forretningsutvikling, samt ledet en rekke innovasjonsprosjekter.

Skilhagen er sivilingeniør i miljøteknologi, og har videre en MBA innenfor strategi, ledelse og innovasjon.

– Jeg gleder meg til å bidra til nye løsninger og mer innovasjon, sier Skilhagen.

Stein Erik Skilhagen
Stein Erik Skilhagen

Strategi og utvikling jobber både på tvers av hele kommunen og sammen med eksterne parter. Enheten skal systematisk jobbe med utvikling og omstilling for å bidra til målbildet «Bærum 2035: Tenke langt, handle nå». Sentrale områder er innovasjon og organisasjonsutvikling, politiske saker og utredninger, samt strategiske analyser.