Alexander Hexeberg Dahl, er ansatt som ny bygningssjef i Bærum. Han vil tiltre 1. februar 2019.

Den nye bygningssjefen kommer fra Plan og bygningsetaten i Oslo der han har hatt stillingen som avdelingsdirektør for Teknisk fagavdeling.

Han etterfølger Hanne Høybach som har tiltrådt stillingen som bygningssjef i Oslo. Kauko Leskinen er konstituert som bygningssjef til Alexander Hexeberg Dahl tiltrer.