Børge Tomter er ny barnevernsjef i Bærum kommune fra 1. oktober. Han kommer fra stilling som seksjonssjef i Bufetat.

Tomter har bred erfaring fra barnevernsfeltet, blant annet Barne-, ungdoms- og famileetaten (Bufetat) og som barnevernsleder i Nøtterøy kommune. Tomter har tidligere jobbet i Bærum som barnevernskonsulent.  

Tett samarbeid med skolen

- Det første jeg skal gjøre er å bli kjent med tjenesten. For meg er det viktig å fokusere på skolegangen for de som er i barnevernet. Det vil gi barna det beste grunnlaget for resten av livet. Jeg kommer til å legge vekt på god kontakt med skolen, sier Tomter.

Børge Tomter
Ny barnevernsjef